Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza

Polska w oczach inwestorów zagranicznych, ankieta koniunkturalna 2014

4 kwietnia 2014 r. w siedzibie AHK Polska odbyła się konferencja prasowa prezentująca raport z badania koniunktury gospodarczej i atrakcyjności inwestycyjnej Polski, przeprowadzonego w lutym 2014 r.

W tegorocznej edycji badania, zrealizowanego wspólnie z 10 izbami bilateralnymi w Polsce: belgijską, brytyjską, francuską, hiszpańską, irlandzką, kanadyjską, niemiecką, portugalską, szwajcarską oraz włoską, działającymi w ramach International Group of Chambers of Commerce (IGCC) wzięło udział 142 przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w Polsce.

KU2014_PrezentacjaPL.pdf