Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza

Polska w oczach inwestorów zagranicznych, ankieta koniunkturalna 2015

14 kwietnia 2015 r. w siedzibie AHK Polska odbyła się konferencja prasowa prezentująca raport z badania koniunktury gospodarczej i atrakcyjności inwestycyjnej Polski, przeprowadzonego w lutym i marcu 2015 r.

Polska, Czechy, Estonia, Słowacja – to najbardziej preferowane przez inwestorów zagranicznych lokalizacje inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej – wynika z 10. jubileuszowej edycji Ankiety Koniunkturalnej Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska), przeprowadzonej we współpracy z dziewięcioma izbami bilateralnymi w Polsce: belgijską, brytyjską, francuską, hiszpańską, irlandzką, kanadyjską, portugalską, szwajcarską i włoską.