Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Postępowania dotyczące opodatkowania podatkiem u źródła dywidendy wypłaconej w 2011 r. przez polskie spółki do Szwajcarii

Dywidenda wypłacana przez polskie spółki podmiotom powiązanym z siedzibą w Szwajcarii co do zasady korzystała w ostatnich latach ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych (w przypadku posiadania co najmniej 25% udziałów/akcji w kapitale spółki wypłacającej dywidendę). Wątpliwości pojawiły się jedynie w stosunku do wypłat dokonanych w roku 2011 z uwagi na wprowadzoną zmianę przepisów ustawy o CIT oraz ówczesne brzmienie polsko-szwajcarskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.