Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Dentons Europe Oleszczuk sp. k.

Prawnicy Dentons wyjaśniają Kompleksową Umowę Gospodarczo-Handlową między Unią Europejską a Kanadą

Dwoje prawników Dentons o bogatym doświadczeniu w obszarze z zakresu handlu międzynarodowego – Xavier Van Overmeire z Montrealu i Nadiya Nychay z Brukseli – opublikowało wspólnie książkę pt. „Kompleksowa Umowa Gospodarcza-Handlowa EU-Kanada: Przegląd” (tytuł oryginału The Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the EU: An Overview). Jest to jedna z niewielu dostępnych na rynku publikacji analizujących różne aspekty umowy i jej ewentualne skutki.

Kompleksowa Umowa Gospodarcza-Handlowa (CETA) znosi 99% opłat celnych w handlu między Unią Europejską (UE) a Kanadą w celu pobudzenia handlu, wzmocnienia stosunków gospodarczych i utworzenia nowych miejsc pracy. Prawnicy doradzający przedsiębiorstwom z sektorów, na które CETA będzie miała największy wpływ, w tym takich kluczowych obszarów, jak przemysł motoryzacyjny, rolnictwo i przemysł farmaceutyczny, muszą posiadać dogłębną wiedzę i zrozumienie Umowy, jak również konsekwencji wynikających z jej wejścia w życie.

Nowa publikacja jest przejrzystym przeglądem kluczowych zmian, jakie wprowadzi CETA. Każdy rozdział poświęcony jest wybranemu zagadnieniu lub sektorowi i zawiera krótkie podsumowanie oraz informację na temat sytuacji branży sprzed wdrożenia CETA.

Xavier Van Overmeire, członek Montreal Centre for International Studies, kieruje Praktyką Handlu Międzynarodowego w Kanadzie. Xavier doradza klientom w definiowaniu i wdrażaniu strategii produkcji, dystrybucji oraz sprzedaży produktów lub usług na rynkach zagranicznych.

„Jeśli masz klientów, których działalność jest związana z handlem pomiędzy krajami UE a Kanadą, musisz mieć świadomość i wiedzę na temat tego, jak CETA zmieni obecny krajobraz w tym zakresie,” powiedział Xavier. „Kompleksowa Umowa Gospodarczo-Handlowa między UE a Kanadą jest niewątpliwie najbardziej ambitnym porozumieniem dotyczącym wolnego handlu od czasu podpisania przez Kanadę Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu (NAFTA). W naszej książce analizujemy jej potencjalne konsekwencje”.

Nadiya Nychay specjalizuje się w międzynarodowym prawie handlowym, rozwiązywaniu sporów oraz kwestiach regulacyjnych. Nadiya posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w międzynarodowych firmach prawniczych oraz jako radca prawny w Sekretariacie Światowej Organizacji Handlu (WTO).

„CETA stworzy przedsiębiorstwom z UE nowe możliwości handlowe. Oczekuje się, że dzięki tej umowie PKB w Europie wzrośnie o około €12 mld rocznie” podkreśla Nadiya. „Aby pomóc prawnikom w efektywnym doradztwie na rzecz klientów odnośnie tych możliwości, nasza książka oferuje zwięzłą i przejrzystą analizę CETA i wyjaśnia, jak zmienią się warunki w kluczowych sektorach, na które umowa będzie miała wpływ”.

Dodatkowych informacji udzielają:

Kanada
Hazel Harding, Public Relations Specialist
Dentons Canada
+1 613 783 9662
hazel.harding@dentons.com    

Europa

Amanda Lowe, PR & Communication Manager
Dentons Europe
+420 236 082 249
amanda.lowe@dentons.com 

Renata Rydzewska Henriques, External Communications Specialist
Dentons Europe
+48 22 242 55 10
renata.rydzewskahenriques@dentons.com