Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

AQUILA INVEST GENEVA SA

Prognoza na rok 2014

Czego spodziewać się po roku 2014?

Najnowsze dane ekonomiczne sugerują poprawę sytuacji gospodarczej i rozwój makroekonomiczny w większości krajów. Największe gospodarki Europy znów rosną, choć powoli. Istnieje wyraźna różnica między krajami anglosaskimi (USA, Wielka Brytania) z lepszymi perspektywami rozwoju, a Europą kontynentalną, gdzie ścieżka wzrostu jest bardziej płaska. W dniu 18 grudnia amerykański FED ogłosił ostatecznie długo dyskutowany proces ograniczania (tapering) skupu amerykańskich papierów skarbowych i hipotecznych, z kwotą 85 mld USD miesięcznie, sygnalizując jednocześnie, że „wysoce elastyczny sposób kształtowania polityki pieniężnej powinien zostać utrzymany jeszcze przez długi czas po zakończeniu programu zakupów aktywów”, tak długo, jak długo wskaźnik bezrobocia przekracza 6,5% zaś prognozy inflacji na rok do dwóch lat są poniżej 2.5%.

Pełną treść prognozy znajdą Państwo w załączonym poniżej dokumencie.

Aquila_Outlook_2014_polski.pdf