Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Program CSR: Ekoaktywni.com

W dniu 1 stycznia 2015 roku we współpracy między firmą Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o. (www.rhenus-data.pl), Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków (www.otop.org.pl) oraz Fundacją Synapsis (www.synapsis.org.pl) uruchomiony został nowy program społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) pod nazwą Ekoaktywni.com.

Program Ekoaktywni.com łączy funkcje komercyjno-lojalizacyjne (zamawianie usług niszczenia dokumentów za pośrednictwem platformy online – zbieranie punktów wymiennych na nagrody), różno; rodne funkcje ochrony środowiska (oddawanie zbędnych lub przeterminowanych dokumentów do zniszczenia przekłada się na oszczędzanie zasobów leśnych, a zebrane przez zarejestrowanych użytkowników punkty mogą służyć jako cegiełki wspierające programy ochrony dzikich ptaków organizowane i prowadzone przez OTOP), a także funkcje wsparcia osób niepełnosprawnych (na potrzeby akcji organizowanych przez OTOP dotknięci autyzmem podopieczni Fundacji Synapsis w ramach zajęć rehabilitacyjnych wykonują karmniki i budki lęgowe). Do działań służących ochronie dzikiej przyrody włączać się będą pracownicy i klienci Rhenus Data Office Polska w ramach specjalnych akcji, takich jak np. “Dom dla jerzyka, radość dla dzieci”, obejmującej instalację budek lęgowych dla jerzyków na budynkach szkół, czy “Pomóż kraskom wykarmić pisklęta”, służącej dokarmianiu kraski na Równinie Kurpiowskiej.

Najaktywniejsi partnerzy biznesowi, którzy wniosą największy wkład w realizację założeń programu CSR uhonorowani zostaną wyjątkowym wyróżnieniem – złotym, srebrnym lub brązowym Certyfikatem Dudka, świadczącym o szczególnym zaangażowaniu w ochronę środowiska naturalnego.

O Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o.:

Spółka należąca w ramach Grupy Rethmann do europejskiego lidera branży logistycznej, Rhenus Logistics. Na polskim rynku od 2001 roku, oferuje kompleksowe usługi w obszarze zarządzania dokumentami i informacją, takie jak: zarządzanie obiegiem dokumentów, archiwizacja i przechowywanie dokumentów i innych nośników danych, a także bezpieczne niszczenie dokumentów i innych nośników danych.

Więcej: www.rhenus-data.pl

O Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków:

Organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego, założona w 1991 roku, zajmująca się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których żyją. Celem organizacji jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń, przy wsparciu kilku tysięcy członków i wolontariuszy. Polski partner światowej federacji towarzystw ochrony ptaków – BirdLife International.

Więcej: www.otop.org.pl

O Fundacji Synapsis:

Organizacja pożytku publicznego powstała na przełomie lat 1989/1990. Fundacja prowadzi działalność statutową nieodpłatną oraz niewyodrębnioną działalność gospodarczą. Misją Fundacji jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.

Więcej: www.synapsis.org.pl