Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza
PwC

PwC – Unijna propozycja walki z rosnącymi cenami energii elektrycznej i gazu

Szanowni Państwo

Komisja Europejska przedstawiła propozycję środków zaradczych, które mają spowodować zmniejszenie cen energii elektrycznej oraz gazu. Są to:

– inteligentne oraz obowiązkowe zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w szczytach zapotrzebowania (mówi się o zmniejszeniu zużycia od 5% do 10% każdego miesiąca w porównaniu z tym samym okresem w ciągu ostatnich 5 lat);
– ograniczenie nadzwyczajnych zysków producentów energii elektrycznej (również ze źródeł odnawialnych), jak również producentów ropy i gazu poprzez nałożenie solidarnościowej opłaty. Zyski z tej opłaty państwa członkowskie będą musiały przeznaczyć na wsparcie dla odbiorców wrażliwych, jak również na nowe, czyste źródła energii;
– wsparcie na rzecz płynności finansowej firmom energetycznym ze strony państw członkowskich w formie gwarancji państwowych;
– ustanowienie ceny maksymalnej na gaz;
– potencjalnie wprowadzenie unijnego pułapu 200 euro za megawatogodzinę ceny energii elektrycznej z generatorów, które nie są zasilane gazem.

Szczegóły tych działań mają zostać zaprezentowane w ciągu najbliższych dni i oczywiście mają zostać wprowadzone jeszcze przed nadchodzącą zimą. 

W szczególności istotne jest zaproponowane obniżenie zużycia energii elektrycznej co może wpłynąć na funkcjonowanie budynków/urządzeń takich jak laptopy. 

Poniżej przesyłamy link do przygotowanego przez nas materiału:

https://studio.pwc.pl/aktualnosci/legislacja/unijna-propozycja-walki-z-rosnacymi-cenami-energii-elektrycznej

W przypadku pytań z Państwa strony, prosimy o kontakt z Krzysztofem Wińskim, dyrektorem w PwC (tel. 519 50 6434, email: krzysztof.winski@pwc.com).