Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza

Raport Swiss Investments in Poland

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie,

chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na Raport dotyczący szwajcarskich inwestycji bezpośrednich w Polsce. Badanie zostało opracowane przez Ambasadę Szwajcarii w Polsce przy wsparciu Izby w drugim półroczu 2012.

Badania przedstawione w raporcie koncentrują się przede wszystkim na przedsiębiorstwach, które należą do największych szwajcarskich inwestorów w Polsce. Wiele uwagi poświęcone zostało również motywom, jakie skłoniły firmy szwajcarskie do inwestycji w naszym kraju.

Pierwsze wnioski z raportu zostały zaprezentowane podczas ostatniego spotkania Swissness in Poland. Końcowy raport dostępny jest na stronie www. Poniżej publikujemy jego streszczenie w wersji angielskiej.

PL Analyse FDI ex summary.pdf