Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza
Renata Stefanowska
r.stefanowska@mazars.pl
+48 22 25 55 200

REWOLUCJA Y? Międzynarodowe badanie Generacji Y: Ich pragnienia i stosunek do równouprawnienia płci w miejscu pracy

To pokolenie domaga się swojego prawa do szczęścia i stawia na równouprawnienie płci w pracy.
Badanie pokazuje, że niezależnie od kraju czy kontynentu – czeka nas jeszcze wiele wysiłków, aby spełnić oczekiwania Generacji Y. Większa otwartość, większa elastyczność, większa kreatywność, większe poszanowanie równouprawnienia płci w miejscu pracy – tak firmy zmieniają się pod presją obecnego pokolenia pracowników, a zmiany te będą postępowały wraz z nadejściem Generacji Y. Firmom nie jest łatwo reagować na potrzeby tej generacji, która szuka w życiu sensu . Ale niektóre wnioski z badania to dobre wieści dla managerów, którzy na co dzień mają do czynienia z młodymi z generacji Y na 5 różnych kontynentach!

Chcąc dowiedzieć się więcej o pokoleniu, które dopiero wkracza w świat biznesu i kwestionuje istniejący model, Mazars przeprowadził badanie poprzez Internet i sieci społecznościowe. Pytano o ich życiowe aspiracje i stosunek do równouprawnienia płci w miejscu pracy.
Ponad 1000 młodych ludzi z 64 krajów wypełniło ankietę w okresie od lipca do sierpnia 2012 r. Badanie przeprowadzone zostało wraz z WoMen’Up – stowarzyszeniem, które zajmuje się Generacją Y, równouprawnieniem płci i networkingiem na rzecz największych firm.

Wywiad z Laurentem CHOAINEM, Dyrektorem HR Grupy Mazars, Emmanuelle DUEZ oraz Adeline BRAESCU-KERLAN, współzałożycielkami WoMen’Up.

Wyniki badania