Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Rödl & Partner audytorem Sfinks S.A.


Zarząd Sfinks Polska S.A. poinformował o wyborze firmy audytorskiej, która przez najbliższe trzy lata będzie odpowiadała za przegląd i badania sprawozdań finansowych spółki. Jest nią należąca do Grupy Rödl & Partner firma audytorska Roedl Audit Sp. z o.o., z którą Sfinks współpracuje od 2018 roku.

Roedl Audit Sp. z o.o. będzie dokonywała zarówno przegląd, jak i badania jednostkowe i skonsolidowane sprawozdań finansowych za lata 2020-2022 w Sfinks Polska S.A. Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za współpracę jest Tomasz Martyniuk, pełniący także funkcję Associate Partnera w Rödl & Partner. Roedl Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2623.

 

– Współpraca z jedną z najbardziej rozpoznawalnych sieci gastronomicznych w Polsce jest dla nas dużym i ciekawym wyzwaniem także ze względu na złożoność biznesu i różnorodność stosowanych rozwiązań w zakresie rachunkowości. Jesteśmy wdzięczni za obdarzenie nas zaufaniem już po raz kolejny – powiedział Tomasz Martyniuk.

Firma Sfinks Polska S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i zarządza sieciami Sphinx, Piwiarnia, Chłopskie Jadło, WOOK i otwieranymi w ramach grupy restauracjami Fabryka Pizzy.