Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Rödl & Partner o najważniejszych zmianach w podatkach w 2020 roku


„10 najważniejszych zmian w podatkach w roku 2020” to opracowanie, w którym w przystępny sposób omówiono kwestie mogące istotnie wpłynąć na działalność przedsiębiorstw i odpowiedzialność podatników w bieżącym roku podatkowym.

W broszurze opracowanej przez doradców i konsultantów podatkowych Rödl & Partner omówionych zostało dziesięć najważniejszych kwestii, w tym m.in. pakiet quick fixes, obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności, wykaz informacji o podatnikach VAT (tzw. biała lista), nowa matryca stawek VAT, przeciwdziałanie zatorom płatniczym, czy zmiany dotyczące raportowania cen transferowych.

Oprócz przedstawienia treści samych regulacji, eksperci posłużyli się praktycznymi przykładami i wskazali najważniejsze do spełnienia wymogi oraz działania, które należy podjąć, aby dostosować się do nowych regulacji. Porównano także obowiązki podatników przed i po zmianach oraz przedstawiono jasno sformułowane rekomendacje, co umożliwia czytelnikowi pogłębioną analizę omawianych tematów.

Darmową broszurę można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Rödl & Partner:

https://www.roedl.pl/pl/media/nasze-publikacje/broszury/10-najwazniejszych-zmian-w-podatkach-w-2020

***

Rödl & Partner to proaktywny opiekun średniej wielkości przedsiębiorstw, będących liderami na rynkach światowych. To międzynarodowa firma świadcząca zintegrowane usługi profesjonalne w obszarach: audyt, business process outsourcing, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, consulting. Obecna jest w 50 krajach w 111 biurach. Na rynku polskim funkcjonuje od 28 lat, doradzając firmom z różnych branż i segmentów.