Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

r.stefanowska@mazars.pl
+48 22 25 55 200

Synergia i Bezpieczeństwo

Warsztaty mają na celu omówienie kwestii obszarów podwyższonego ryzyka w zakresie funkcjonowania firmy oraz ich eliminacji, minimalizacji lub transferu na rynek ubezpieczeniowy. Bezpieczeństwo finansowe wiąże się z prawidłowością aspektów podatkowych, prawnych oraz ubezpieczeniowych. Specjaliści w poszczególnych obszarach wyjaśnią, czym jest zarządzanie ryzykiem i jak wykorzystywać to narzędzie do minimalizacji najczęstszych ryzyk. Członkowie organów spółek kapitałowych będą mogli wysłuchać porad specjalistów w zakresie ciążącej na nich odpowiedzialności w obszarze podatkowym, rachunkowym i prawnym oraz dowiedzieć jak część ciężaru tej odpowiedzialności przenieść na rynek ubezpieczeń.
– Mapowanie ryzyk w przedsiębiorstwie jest powszechnym elementem polityki prewencyjnej w międzynarodowych koncernach. Chcielibyśmy pokazać także polskim przedsiębiorcom, że to ważny element zarządzania firmą i inwestowanie w zarządzanie ryzykiem się opłaca. Poza tym mówić będziemy o nowatorskich produktach takich jak ubezpieczenia pogodowe – mówi L. Alexander Konopka, Prezes Zarządu Gras Savoye Polska.
Warsztaty w zakresie bezpieczeństwa finansowego organizowane pod patronatem medialnym Pulsu Biznesu to kolejna już inicjatywa partnerów projektu Synergy. Projekt ten został zainaugurowany w czerwcu tego roku wykładem profesora A. Davila z IESE Business School na temat innowacyjności w przedsiębiorstwach. – Podstawowym celem naszego projektu jest dostarczanie efektywnych usług naszym klientom i wspieranie ich zarówno w bieżącym zarządzaniu firmą jak i wyzwaniach związanych z wdrażaniem nowych projektów. Inicjatywy na szerszą skalę pozwalają nam przybliżać nasze działania szerszemu gronu odbiorców – mówi Michel Kiviatkowski, Partner zarządzający Mazars.
Partnerzy Synergy spotkali się niedawno z przedstawicielami polskich i zagranicznych firm na Forum Ekonomicznym w Krynicy. Dyskutowali w gronie przedsiębiorców oraz władz publicznych o innowacjach i ich wspieraniu. – Jako partnerzy Synergy wspieramy firmy w ich wyzwaniach innowacyjnych. Podczas warsztatów chcielibyśmy skupić się nad tym jak nasze know-how może przyczynić się do ograniczenia ryzyka finansowego zarówno z punktu widzenia firmy jak i osób nią zarządzających – podsumowuje Dariusz Tokarczuk, Partner Zarządzający Gide Loyrette Nouel.

Warsztaty odbędą się w Hotelu Le Meridien Bristol w Warszawie. Rejestracji można dokonać poprzez stronę tutaj.