Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Systemy podatkowe w krajach Europy Środkowo-Wschodniej są stabilne – doroczny raport podatkowy Mazars

Mazars już po raz czwarty opublikował coroczny raport podatkowy, zawierający praktyczne opracowanie najważniejszych elementów obecnych systemów podatkowych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Wynika z niego między innymi, że konkurencja podatkowa między różnymi krajami regionu wkroczyła w nową fazę, która polega na ściślejszej współpracy państw w celu przeciwdziałania wyłudzeniom podatkowym.

Eksperci podatkowi Mazars z poszczególnych państw omawiają najważniejsze nowe rozwiązania prawne oraz trendy regulacyjne polityk podatkowych poszczególnych państw Europy Środkowo-Wschodniej.

„Cele publikacji raportu podatkowego pozostają niezmienne. Mazars, jako wiodąca firma na rynku specjalizująca się w audycie, doradztwie podatkowym i outsourcingu, pragnie dostarczyć przedsiębiorcom zainteresowanym inwestycjami w Europie Środkowo-Wschodniej konkretnych, praktycznych informacji na temat podatków, co umożliwi porównanie czynników konkurencyjności w poszczególnych państwach.” – komentuje Kinga Baran, doradca podatkowy, Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego w warszawskim biurze Mazars.

„Tegoroczny raport wskazuje, że regionalne systemy podatkowe były zasadniczo stabilne w minionym okresie. W związku z tym nie było konieczności wprowadzania dalszych zmian strukturalnych, aby rozwiązać kwestię deficytu po kryzysie finansowym, a każdy kraj rozwija się stosując własną strategię.” – dodaje Kinga Baran.

Tym niemniej, w praktycznie wszystkich państwach trwa dostosowywanie systemów podatkowych prowadzone na różnych poziomach intensywności. We wcześniejszych latach prym w innowacyjnych rozwiązaniach podatkowych związanych z kryzysem finansowym wiodły Węgry, które jednak na 2016 r. nie wprowadziły nowych rozwiązań równie istotnych, co wcześniejsze. Inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej naśladują niektóre rozwiązania węgierskie. Przykładem może być obowiązujący w Polsce od 2016 r. podatek bankowy, który został nałożony na banki, SKOK-i, firmy ubezpieczeniowe oraz pożyczkowe i jest naliczany od sumy aktywów. Polski podatek bankowy jest podobny do podatku wyrównawczego nałożonego na instytucje sektora finansowego na Węgrzech.

Więcej informacji znajdą Państwo w załączniku.