Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza
Sadkowski i Wspólnicy Sp. k.

Szkolenie online – prawo pracy

23 marca 2021 roku o godz. 11.00 nasza Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy organizuje 5-godzinne szkolenie on-line pt. “Prawo pracy 2020/2021, nowości, kluczowe zmiany, najnowsze orzecznictwo sądowe oraz sprawdzone rekomendacje – praktyczny kurs dla kadry menadżerskiej i zarządzającej oraz działów HR”.

Szkolenie to jest płatne i adresujemy je do wszystkich zainteresowanych, jednak członkom zaprzyjaźnionych organizacji oferujemy preferencyjne warunki. Podstawowy koszt szkolenia to 399 zł netto od osoby, podczas gdy członkom Polsko Szwajcarskiej Izby Gospodarczej proponujemy 25 % rabat  i koszt wynoszący 299 zł netto od osoby.

Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom zdobycia cennej i praktycznej wiedzy z zakresu prawa pracy.

Szkolenie odbędzie się w formie online potrawa 5h w podziale na pięć bloków tematycznych:

  1. Przegląd najważniejszych zmian w prawie pracy w 2020 r.
  2. Zmiany w prawie pracy w 2021 r. 
  3. Przegląd obecnych prac legislacyjnych. 
  4. Najnowsze orzecznictwo w zakresie Prawa Pracy 
  5. Dyskusja oraz odpowiedzi na pytania uczestników

Szkolenie poprowadzą doświadczeni radcowie prawni: mec. Marcin Frąckowiak oraz mec. Monika Kolasińska

Szkolenie odbędzie się w języku polskim.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TO SZKOLENIE

  • wszystkie zagadnienia są omawiane z praktycznego punktu widzenia przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w obszarze tematyki objętej szkoleniem;
  • zapewniamy materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacja) oraz nagranie ze szkolenia dostępne przez 14 dni w celu usystematyzowania zdobytej wiedzy;
  • każdy z uczestników może zadać własne pytania prowadzącemu – widoczne bądź nie widoczne dla innych uczestników szkolenia na czacie lub bezpośrednio na żywo poprzez podłączenie mikrofonu;
  • uczestnicy otrzymują certyfikat, potwierdzający zdobyte umiejętności;
  • szkolenie odbędzie się za pomocą platformy ZOOM.

Szczegółowy program oraz zapisy: https://sadkowskiiwspolnicy.pl/prawo-pracy-2020-2021-nowosci-kluczowe-zmiany-najnowsze-orzecznictwo-sadowe-oraz-sprawdzone-rekomendacje-praktyczny-kurs-dla-kadry-menadzerskiej-i-zarzadzajacej-oraz-dzialow-hr/