Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

techBrainers R&D Club – pierwszy klub ekspertów B+R w Polsce

Zwiększanie innowacyjności to priorytet dla firm, które chcą być konkurencyjne na polskim rynku i wyróżniać się na arenie międzynarodowej. Rośnie rola działów B+R w firmach, zwłaszcza, że w nowej perspektywie UE będą one mogły ubiegać się o znaczne dofinansowanie na swoją działalność. Odpowiedzią środowiska na te wyzwania jest powstanie pierwszego Klubu ekspertów B+R – techBrainers R&D Club. Jego inauguracja nastąpi podczas techBrainers R&D Summit, 26 marca w Warszawie. Partnerem wydarzenia jest Crido Taxand, którego Zespół Doradztwa Europejskiego uzyskał dla swoich klientów pomoc publiczną w wysokości 3,5 mld PLN w ubiegłej perspektywie UE, m.in. na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw.

Już w trakcie poprzedniej perspektywy finansowej UE, polskie firmy dostrzegły znaczenie inwestycji w działalność badawczo-rozwojową. Zaczęły intensywniej współpracować z zagranicznymi partnerami, brać udział w międzynarodowych projektach badawczych i współpracować z sektorem nauki. Nowa perspektywa UE 2014-2020, która zakłada ok. wielokrotnie większą pulę wsparcia na projekty z obszaru R&D, będzie stała pod znakiem dalszych inwestycji i rozwoju działalności badawczo-rozwojowej w Polsce.

Dostrzegając ten trend, jak również potrzebę dzielenia się wiedzą i doświadczeniem specjalistów z dziedziny R&D, techBrainers podjął inicjatywę stworzenia klubu społeczności (R&D Club). Inicjatywa ma na celu zapoczątkowanie cyklicznych spotkań z ekspertami w obszarze R&D oraz stymulowanie wspólnych przedsięwzięć. Pierwsze spotkanie nastąpi podczas konferencji techBrainers R&D Summit, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele działów R&D znani z wdrażania innowacji w swoich firmach, wśród nich Pierre Orlewski – Szef R&D Goodyear na region EMEA, Agata Juzyk – Dyrektor Departamentu Badań i Innowacji KGHM Polska Miedź czy Maciej Burszein – Członek rady nadzorczej odpowiedzialny za kierowanie pracami R&D w firmie Formaster S.A. Podczas spotkania zostaną poruszone tematy współpracy korporacji ze światem nauki i startupów, metody pomiaru i podnoszenia efektywności procesów badań i rozwoju oraz źródeł pozyskiwania funduszy unijnych na projekty R&D w firmach.

Dla przedsiębiorstw inwestujących w prace badawcze i rozwojowe, współpracę
z uczelniami wyższymi oraz instytucjami badawczymi nadszedł czas olbrzymiej szansy
. Przedsiębiorcy powinni otworzyć się na nowe inicjatywy, zdobywać wiedzę od ekspertów oraz skupić się na pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. – mówi Michał Gwizda, Partner w Crido Taxand.

techBrainers R&D Summit odbędzie się 26 marca 2015 r. w Warszawie. Jednym
z ciekawszych punktów programu będą „okrągłe stoły”.Przy kilkunastu stolikach uczestnicy zainteresowani konkretnym zagadnieniem będą mogli porozmawiać
o dobrych praktykach dla działów R&D. Po konferencji zostanie wydany raport
z najważniejszymi wnioskami z rozmów.

techBrainers R&D Summit to możliwość poszerzenia horyzontów, poznania ekspertów oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych – mówi Magdalena Jackowska-Rejman, Founder & CEO techBrainers.

Więcej informacji o wydarzeniu na www.rdSummit.pl.