Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Kancelaria Tomczak i Partnerzy

Tomczak i Partnerzy: wydała książkę „Spółka komandytowa. Wehikuł podatkowy i bezpieczeństwo”

Publikacja ta, jak wcześniejsze, jest następstwem naszych bardzo praktycznych doświadczeń związanych z powoływaniem spółek komandytowych i przekształcaniem istniejących spółek kapitałowych w spółki komandytowe. Z tej też przyczyny w książce zamieszczony został m.in. rozdział poświęcony takiemu właśnie przekształceniu. Odrębna część – rozdział piąty – w całości poświęcony jest zagadnieniom podatkowym i księgowym, które to w znacznej mierze sprawiły, że taka forma spółki stała się ostatnio bardzo interesującą formą prowadzenia biznesu.
Sama książka jest pisana prostym, zrozumiałym językiem, którego często brakuje w publikach prawniczych.
„Spółka komandytowa. Wehikuł podatkowy i bezpieczeństwo” pod red. adw. Michała Tomczaka, wyd. ODDK Gdańsk, czerwiec 2010