Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza
Mariusz Całka

Uroczyste otwarcie zmodernizowanego zakładu Model Opakowania

Zakład w Czosnowie dołączył do Grupy Model w roku 2002. W roku 2008 przeprowadzono kompleksowe inwestycje polegające m.in. na zakupie nowej maszyny do produkcji tektury, nowych maszyn przetwórczych oraz budowie hal produkcyjno-magazynowych.
Obecnie zakład należy do najnowocześniejszych przedsiębiorstw działających w branży opakowaniowej w Polsce.

model1.jpg
model2.jpg