Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza
BALAJCZA Linguistic Services

Warsztaty online z BALAJCZA – „Problematyczne zagadnienia językowe w komunikacji”

Wtorek, 26 października 2021 r.
godz. 11:00-12:00

Komunikacja językowa to proces porozumiewania się ludzi za pomocą znaków językowych, w formie ustnej lub pisemnej. Wypracowanie teorii komunikacji powiązane jest w szczególności z powstaniem i rozwojem cybernetyki jako nauki o ogólnych zasadach sterowania informacjami i ich przekazu.

Komunikacja językowa stanowi szczególną formę przekazywania informacji za pomocą języka (zob. funkcja komunikatywna języka). W procesie tym obecne są następujące elementy i zdarzenia: uczestnicy rozmowy (mówiący, słuchający), treść informacyjna oraz kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą języka (kodu językowego).

Podczas warsztatu omówimy:

  • skrótowce
  • poprawną odmianę nazwisk
  • podstawowe zasady interpunkcji

Spotkanie poprowadzi pani Olga Marek-Kostrzewska, nauczycielka języka polskiego w szkole Lingua Polonica, zawodowo również specjalistka ds. marketingu i PR. Swoje doświadczenie budowała w takich firmach jak Benefit Systems oraz na licznych konferencjach marketingowych.

Spotkanie zostanie przeprowadzone w języku polskim.

W celu potwierdzenia obecności prosimy o kontakt:

spotkania@balajcza.pl
Timea Balajcza, tel.: +48 601 913 446

  • Zapisując się na webinar, zgadzasz się na przesłanie informacji marketingowych od BALAJCZA sp. z o.o. i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką ochrony danych osobowych zamieszczoną na stronie balajcza.pl.
  • Informujemy, iż udział w „Śniadaniach online z BALAJCZA” oraz „Warsztatach online z BALAJCZA” jest tożsamy z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i rozpowszechnienie przez organizatora, czyli BALAJCZA sp. z o.o. (KRS 0000659805), wizerunku osób uczestniczących w „Śniadaniach online z BALAJCZA” oraz „Warsztatach online z BALAJCZA”, przewidzianej w art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.