Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza
CRIDO

Webinar: Akcja Imigracja – zatrudnianie cudzoziemców w dobie pandemii

Szanowni Państwo,

Pandemia COVID-19 na nowo zdefiniowała nasz sposób życia i wprowadziła do niego wiele zmian i ograniczeń. Również firmy zatrudniające specjalistów z zagranicy stanęły przed szeregiem zupełnie nowych i niespodziewanych wyzwań.

Wbrew przewidywaniom części ekspertów, pandemia nie wpłynęła na zahamowanie trendów wzrostowych w zakresie zatrudnienia cudzoziemców. Wręcz przeciwnie – temat dostępu cudzoziemców do rynku pracy, stał się kluczowy dla możliwości realizacji projektów przez polskie firmy. Częste zmiany przepisów powodują jednak, że pracodawcy mają wątpliwości w zakresie formalnych aspektów związanych z zatrudnianiem zagranicznych pracowników i legalizacją ich pobytu w Polsce.

By rozwiać pojawiające się wątpliwości zapraszamy na bezpłatne webinarium „Akcja Imigracja – zatrudnianie cudzoziemców w dobie pandemii”, które odbędzie się 28 września 2021 r. w godzinach 11:00 – 12:30, i podczas którego nasi eksperci omówią niedawne zmiany i kierunki działań, dotyczące współpracy z pracownikami z zagranicy.

W trakcie wydarzenia omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

  • „Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021-2022” – jakie problemy adresuje projekt?
  • Wjazd i pobyt na terytorium Polski pracowników z państw Unii Europejskiej oraz państw trzecich w czasie epidemii COVID-19
  • Nowelizacja ustawy o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
  • Zasady pobytu i pracy obywateli Wielkiej Brytanii – jakie kroki należy podjąć, aby zachować uprawnienia pobytowe?
  • Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach – na jakie ułatwienia może liczyć pracodawca, który chce zatrudnić pracowników z zagranicy?

Liczba miejsc ograniczona. Udział w webinarium jest bezpłatny.

Przed webinarium otrzymają Państwo mailowo link oraz zalecenia techniczne niezbędne do prawidłowego dołączenia do wydarzenia.

Zapraszamy,
zespół CRIDO

REJESTRACJA