Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza
CRIDO

Webinar CRIDO: Analiza portfolio – czyli o tym, które produkty firmy mają potencjał do rozwoju i dlaczego

9 sierpnia 2022 r. | godz. 11:00

Firmy produkcyjne stają często przed dylematem, który produkt z oferty należy rozwijać i w jakim kierunku rozwój ten powinien postępować. Nierzadko decyzje te podejmowane są z uwzględnieniem, często różniących się od siebie, opinii działów odpowiedzialnych za sprzedaż, kwestie techniczne, badania rynku, marketing itd. Aby uwzględnić wszystkie te perspektywy i wskazać produkty o największym potencjale rozwojowym, a także by zbudować optymalną strategię rozwoju dla już wybranych produktów, można skorzystać z narzędzi pochodzących z metody TRIZ – na przykład z Analizy portfolio.

Dzięki takiemu uporządkowanemu i metodycznemu podejściu w planach rozwoju na pewno uwzględnione zostaną trzy najważniejsze aspekty:

  • głos klienta (Voice of the Customer),
  • głos rynku ( Voice of the Market),
  • głos produktu (Voice of the Product).

Tylko uwzględnienie wszystkich przedstawionych perspektyw w sposób uporządkowany i algorytmiczny pozwala optymalnie podejść do planowania badań i rozwoju portfolio przedsiębiorstwa.

Podczas webinarium, które odbędzie się 9 sierpnia w godz. 11:00-12:00, poruszymy następujące kwestie:

  • Omówienie pojęć Voice of the Customer, Voice of the Market oraz Voice of the Product
  • Wykorzystanie Głównego Parametru Wartości jako połączenia między światem technologii i biznesu
  • Uwzględnienie Voice of the Market przy wyborze strategii rozwojowej
  • Analiza produktu wskazująca na technologiczny potencjał do rozwoju
  • Kreślenie mapy portfolio i wybór strategii rozwoju dla poszczególnych produktów

Liczba miejsc ograniczona. Udział w webinarium jest bezpłatny.

Przed webinarium otrzymają Państwo mailowo link oraz zalecenia techniczne niezbędne do prawidłowego dołączenia do wydarzenia.

REJESTRACJA

Zapraszamy,
zespół CRIDO