Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza
CRIDO

Webinar: Ścieżka SMART – modułowa rewolucja w finansowaniu działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw

8 lutego 2023 r., godz. 11:00 – 12:00

Szanowni Państwo, 

Ścieżka SMART to flagowy instrument programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), który zapewni finansowanie na rzecz kompleksowych projektów przedsiębiorstw w ramach realizacji procesu B+R+I. Możliwe będzie pozyskanie wsparcia na implementację planów rozwojowych firm, obejmujących w szczególności prace B+R i inwestycyjne wdrożenia innowacji (dwa moduły o charakterze obligatoryjnym) oraz pakietu modułów fakultatywnych, obejmujących m.in. rozwój infrastruktury B+R, internacjonalizację, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzację i zazielenianie działalności przedsiębiorstw.

Pierwszy nabór wniosków w ramach tego instrumentu zostanie otwarty 21 lutego i potrwa do 12 kwietnia. Do rozdysponowania jest 4,45 mld PLN dla firm MŚP oraz 667 mln PLN dla firm dużych.

Podczas webinarium, które odbędzie się 8 lutego w godz. 11:00-12:00, poruszymy następujące kwestie:

  • Czym Ścieżka SMART różni się od dobrze znanej i niezwykle popularnej Szybkiej Ścieżki NCBiR?
  • Kiedy i na jakich warunkach będzie można się ubiegać o wsparcie?
  • Jakie instytucje będą odpowiedzialne za jej wdrażanie i czy w obu stosowane będą analogiczne zasady?
  • Czym jest i na czym będzie polegać mechanizm dotacji warunkowej?
  • Jakie elementy warto będzie wziąć pod uwagę, kreując koncepcję projektu, zwłaszcza w przypadku chęci skorzystania z większej liczby modułów?
  • Jakie potencjalne pułapki mogą być zastawione na projektodawców zakładających realizację projektów wielomodułowych?

Liczba miejsc ograniczona. Udział w webinarium jest bezpłatny.

Przed webinarium otrzymają Państwo mailowo link oraz zalecenia techniczne niezbędne do prawidłowego dołączenia do wydarzenia.

Zapraszamy,
zespół CRIDO

WIĘCEJ INFORMACJI I REJESTRACJA

Nadchodzące wydarzenia:

Webinar: Jak identyfikować i finansować wdrożenie kluczowych technologii w firmie – Technology Roadmap i źródła finansowania | 2 lutego, g. 11:00