Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza
Sadkowski i Wspólnicy Sp. k.

Webinaria – Sadkowski i Wspólnicy – 30.09., 8.10.

Estoński CIT coraz bliżej przygotuj się na zmiany
Data: 30 września 2020 r. (wtorek)
Godzina: 11:00 – 12:00

Na styczeń 2021 r. planowane jest wejście w życie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, którą włącza do polskiego systemu podatkowego nowy, proinwestycyjny system opodatkowania, zwany estońskim CIT. To nowoczesny sposób opodatkowania, który promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków.

Agenda:

• Podstawowe założenia;
• Podmioty objęte nowymi zasadami opodatkowania;
• Zagrożenia i wątpliwości wynikające z nowych regulacji

Spotkanie poprowadzi mec. Łukasz Koc

Rejestracja: https://zoom.us/webinar/register/WN_sst5IFIkTOyNUzwr21Ha4g

Webinar:
Projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej

Termin:
8 października (czwartek), godzina 10:30

Kompetencje Rzecznika Finansowego ma przejąć Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tak wynika z projektu ustawy autorstwa Ministerstwa Finansów, który opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
Chodzi o projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów – podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej, który przygotowało Ministerstwo Finansów. Jak wynika z informacji dostępnych na stronie Rządowego Centrum Legislacji, projekt trafił już do konsultacji i uzgodnień międzyresortowych. Uwagi do projektu można zgłaszać do 25 września.

Program ramowy

• Zmiany w stosunku do aktualnego stanu prawnego.
• Potencjalne zmiany w praktyce działania organów administracji w zw. z dotychczasową działalnością UOKiK.
• Propozycje zmian w regulacjach wewnętrznych.
• Podsumowanie praktycznych wskazówek dot. dotychczasowych i kontynuowanych w nowym projekcie rozwiązań prawnych.

Prowadzący: mec. Rafał Wojciechowski

Rejestracja: https://zoom.us/webinar/register/WN_G_SL6m3ZQ_KqZaV-ZOVY6A

Szkolenia są nieodpłatne i uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.

Jeśli nie możesz uczestniczyć we wskazanym terminie, po dokonaniu rejestracji otrzymasz nagranie oraz materiały ze szkolenia.