Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza
Edyta Ziajowska
eziajowska@whitecase.com
+ 48 785 019 222

WHITE & CASE ODNOSI SUKCES PRZED SĄDEM UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE KARTELU NA RYNKU KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO

„Ten wyrok wydaje się sugerować, że być może następuje odwrócenie tendencji w orzekaniu przed sądami UE, gdyż wskazuje, że Sąd jest gotów zakasać rękawy i zbadać stan faktyczny w sprawach kartelowych” powiedział partner firmy White & Case, Mark Powell, który reprezentował spółki przed Sądem. „Bardziej dokładna ocena przez sąd decyzji Komisji Europejskiej w sprawie karteli byłaby mile widziana i przyczyniłaby się do wyższej wiarygodności systemu europejskiego jako całości”.
W wyroku Sąd odrzucił ocenę dowodów dokonaną przez Komisję Europejską, według której Tavorex uczestniczył w kartelu. Według Sądu dokumenty złożone przez spółki wywołują wątpliwości co do rozstrzygnięcia Komisji, które powinno być na korzyść oskarżonych. White & Case przedstawiła argumenty i dowody, które podważają zarzuty Komisji co do tego, że przedstawiciele firmy Tavorex byli obecni na kluczowych spotkaniach, na których dokonywano uzgodnień kartelowych. Dlatego też Sąd doszedł do wniosku, że „dowody (…) odnoszące się do spotkań kartelowych są niewystarczające na poparcie wniosku, że przedsiębiorca uczestniczył w przedmiotowych, niezgodnych z prawem porozumieniach” oraz że „Komisja myliła się, dochodząc do wniosku, że Tavorex (a tym samym Kaueuk / Unipetrol) uczestniczyła w kartelu”.
Wyrok Sądu w całości unieważnia decyzję Komisji w zakresie dotyczącym spółek Unipetrol i Kaueuk, nie tylko uchylając karę pieniężną, ale także ustalenie odpowiedzialności za naruszenie zasad konkurencji obowiązujących w UE. Unieważnienie decyzji Komisji w zakresie prawa konkurencji na bazie oceny dowodów dokonanej przez Komisję praktycznie zdarzyło się po raz pierwszy i będzie miało znaczne skutki, nie tylko dlatego, że decyzja Komisji jest podstawą dla toczących się przez długi czas prywatnych spraw sądowych o odszkodowania przed Wysokim Sądem w Londynie z powództwa wiodących producentów opon przeciwko stronom, które Komisja wskazała jako uczestników kartelu.
To drugie zwycięstwo White & Case przed Sądem UE po skutecznym uchyleniu całej kary pieniężnej nałożonej na koncern Toshiba za rzekomy udział w kartelu na rynku rozdzielnic w izolacji gazowej.
Zespołem White & Case reprezentującym spółki Unipetrol i Kaueuk w postępowaniu odwoławczym, kierował partner, Mark Powell, prawnicy Katarzyna Czapracka i Morris Schonberg w Brukseli oraz partner, Ivo Janda w Pradze. Zespół w Londynie, kierowany przez Johna Reynoldsa i prawnika, Charlesa Balmaina, broni klientów w sprawie z powództwa prywatnego o odszkodowania.