Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Wyjaśnienia w sprawie zgłaszania zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z “Wyjaśnieniami w sprawie zgłaszania zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK.” Dokument ten nie ma charakteru prawnie wiążącego, objaśnia jednak procedury stosowane przez Urząd w postępowaniach w sprawie koncentracji. Dodatkowo Urząd prezentuje matriały na tamat swoich badań rynku. Wyjaśniają one, dlaczego Urząd wykonuje takie analizy oraz jakie znaczenie dla ich powodzenia ma współpraca z przedsiębiorcami.
Ponadto, w maju br. zainicjowana została kampania edukacyjno-informacyjna UOKiK “Fuzje pod kontrolą.” Obejmuje ona cykl audycji radiowych oraz programów telewizyjnych na temat kontroli koncentracji. W jej ramach, na stronie internetowej Urzędu zostały uruchomione specjalne zakładki poświęcone badaniom rynku oraz koncentracjom.
Przedsiębiorcy zainteresowani problematyką fuzji i przejęć mogą także uzyskać informacje poprzez bezpośredni kontakt z UOKiK- pod numerem telefonu 22/ 55 60 122 lub adresem email. Ponadto na stronie internetowej Urzędu w zakładce BIP, w dziale koncentracji zamieszczone są informacje na temat zakoczończonych oraz prowadzonych przez Urząd postępowań.