Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza

Wyniki ankiety Swissness Worldwide

W grudniu 2014 na zlecenie Izby została przeprowadzona kolejna edycja ankiety Swissness Worldwide – badania postrzegania wizerunku Szwajcarii jako marki.

Pomysłodawcą tego typu badań jest Uniwersytet St. Gallen, który od kilku lat przeprowadza podobne ankiety w 14 kluczowych dla Szwajcarii krajach na całym świecie (więcej). Pierwsze badanie dot. Polski zrobione zostało na zlecenie Izby w grudniu 2011 roku.

Poniżej prezentujemy wyniki ankiety.