Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W TEORII I PRAKTYCE

Szkolenie odbędzie się

Dzień I – 31.05.2021, start godzina 8:30 – 16.00

Dzień II – 01.06.2021, start godzina 8:30 – 16:00

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z aktualnymi przepisami i praktykami urzędów. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów i trudności pojawiających się w związku z powierzaniem pracy cudzoziemcom.

Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich pracy, opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce przez cudzoziemców (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i krajowe przepisy podatkowe) oraz przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej.

W ramach szkolenia możliwy jest też aktywny udział w części warsztatowej, polegającej na sprawdzeniu pozyskanej wiedzy w praktyce poprzez wspólną analizę i poszukiwanie rozwiązań przykładowych spraw.

Wszystkie szczegóły i informację znajdują się pod linkiem: https://sadkowskiiwspolnicy.pl/zatrudnianie-cudzoziemcow-w-teorii-i-praktyce/

Szkolenie jest odpłatne i ograniczone czasowo pod względem ceny. Przygotowaliśmy cenę dla członków Izby na preferencyjnych warunkach – 700 zł netto za dwa dni szkoleniowe.