Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

„Zmiany VAT dla e-commerce”

KPMG oraz PAIH zapraszają na webcast „Zmiany VAT dla e-commerce” adresujący najważniejsze zmiany wchodzące w ramach całej Unii Europejskiej. Wydarzenie odbędzie się 24 czerwca 2021 r. w godz. 11:00 – 12:00.

Już 1 lipca 2021 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące tzw. pakietu e-commerce. Polscy przedsiębiorcy, chcący działać na rynkach Unii Europejskiej, mają mało czasu na ich implementację. Jednocześnie zmiany mogą mieć znaczący wpływ na działalność firm i stanowić o przewadze konkurencyjnej tych podmiotów, które najlepiej odnajdą się w nowej sytuacji.

Agenda

  • Obecny model rozliczeń VAT w przypadku unijnego e-commerce i wynikające z niego zagadnienia praktyczne dla polskich przedsiębiorców.
  • Wprowadzenie jednolitej procedury One Stop Shop od 1 lipca 2021 r. w ramach całej Unii Europejskiej (UE).
  • Praktyczne konsekwencje dla polskich przedsiębiorców po wdrożeniu procedury One Stop Shop – m.in. kwestie rejestracji/wyrejestrowania w poszczególnych krajach, konieczność dostosowania procesów VAT compliance.
  • Ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorców w UE poprzez wykorzystanie e-commerce – jak wygląda obecnie, jaki wpływ na nią mają kwestie VAT, co zmieni się dla polskich przedsiębiorców po 1 lipca 2021 r. w kontekście sprzedaży internetowej i dostępu do rynków.
  • Pozataryfowe bariery handlowe w e-commerce – jak poszczególne państwa UE regulują dostęp do swoich rynków?
  • Różnice w aktywności online dużych przedsiębiorców i MŚP – jak inne zmiany regulacyjne planowane w UE mogą w przyszłości wpłynąć na e-commerce?

Tematy przedstawią eksperci KPMG oraz PAIH:

  • Aleksandra Częścik, Menedżer Projektu, Centrum Eksportu, PAIH
  • Rafał Szafraniec, Partner, Doradztwo Podatkowe, KPMG
  • Paweł Przydatek, Starszy Menedżer, Doradztwo Podatkowe, KPMG

Rejestracja

W celu rejestracji na webcast należy wypełnić formularza zgłoszeniowy na stronie Organizatora do 23 czerwca 2021 r.

Udział w wydarzeniu online jest bezpłatny. Wydarzenie odbędzie się w języku polskim.

Więcej informacji na stronie organizatora.