Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Zmiany w podatku VAT w CH

1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie zmiany w podatku VAT na terytorium Szwajcarii    

Zmiany spowodują obowiązek rejestracji do VAT
dla wielu przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegną zasady opodatkowania świadczenia usług na terytorium Szwajcarii.  Dla wielu polskich przedsiębiorców powstanie obowiązek zarejestrowania się do celów VAT na terytorium Szwajcarii począwszy od pierwszej transakcji na terytorium Szwajcarii.
Częściowa rewizja szwajcarskiej  ustawy o VAT niesie za sobą istotne zmiany dla większości firm zagranicznych, gdyż jej celem jest ograniczenie niekorzystnych dla szwajcarskich przedsiębiorców obowiązujących obecnie zasad rozliczania VAT. 

Nowa definicja obowiązku podatkowego na terytorium Szwajcarii

Od 1 stycznia znany do tej pory limit 100 000 CHF nie będzie już obowiązywać w przypadku sprzedaży wygenerowanej tylko w Szwajcarii, ale dotyczył będzie całej osiągniętej sprzedaży. Zgodnie z nową regulacją dla powstania obowiązku podatkowego na terytorium Szwajcarii istotna jest wielkość światowego obrotu.  
Jeśli firma wygeneruje poziom sprzedaży ponad 100 000 CHF na całym świecie, podlega szwajcarskiemu obowiązkowi opodatkowania podatkiem VAT już od pierwszego 1,00 CHF wygenerowanego na terenie Szwajcarii.

Nowe stawki VAT

Od 1 stycznia 2018 roku na terytorium Szwajcarii obowiązywać będą nowe, niższe stawki VAT. Podstawowa stawka wynosić będzie tylko 7,7% zamiast 8%. Specjalna stawka za usługi zakwaterowania w wysokości 3,8% wynosić będzie 3,7%. Tylko obniżona stawka 2,5% pozostaje na poziomie 2,5%.

Legal Alert Poland

W czym TAAC Solutions może Państwa wesprzeć?

Jeżeli Państwa usługi powodują powstanie obowiązku podatkowego na terytorium Szwajcarii, muszą się Państwo odpowiednio wcześniej zarejestrować jako podatnik VAT na terytorium Szwajcarii.
TAAC Solutions współpracuje ze szwajcarskimi firmami doradczymi świadczącymi usługi przedstawiciela podatkowego VAT na terytorium Szwajcarii.
Jeżeli będą Państwo zainteresowani współpracą zapraszamy Państwa do kontaktu:
aleksandra.serafin@taacsolutions.pl

Kontakt:
Aleksandra Serafin
Doradca podatkowy
+48 696 423 820
aleksandra.serafin@taacsolutions.pl

TAAC Solutions Sp. z o.o. Sp.k.
Tax & Accounting Advisory
ul. Hlonda 10/81
02-972 Warsaw – Poland
T: +48 22 412 85 12
www.taacsolutions.pl