Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Polsko-Szwajcarska Izba i SGH zawarły porozumienie o współpracy

Jest nam miło poinformować, że Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zawarły porozumienie o współpracy dotyczącej działań o charakterze edukacyjnym i rozwojowym.

Współpraca będzie obejmować cztery główne obszary:

  • organizację wspólnych konferencji, warsztatów i seminariów poświęconych tematyce przedsiębiorczości i rynków finansowych;
  • wspieranie rozwoju studentów SGH, m.in. przez promowanie praktyk, staży oraz działań skierowanych do społeczności uczelni;
  • współpracę przy opracowywaniu i publikacji raportów i analiz, szczególnie w obszarze gospodarczym i finansowym;
  • współpracę przy promocji i rozwoju polsko-szwajcarskich relacji gospodarczych

Szczególnie cieszy nas możliwość wsparcia studentów poprzez platformę Swischamber Internships: SwissIN, na której publikujemy aktualne oferty staży studenckich w firmach członkowskich.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym przez SGH poświęconym współpracy z Izbą: https://gazeta.sgh.waw.pl/wspolpraca-z-otoczeniem/sgh-i-polsko-szwajcarska-izba-gospodarcza-zawarly-porozumienie-o-wspolpracy  

Planowane działania w obszarze rozwoju polsko-szwajcarskich relacji gospodarczych wspiera Ambasador Szwajcarii, J.E. Jürg Burri.

 

od lewej: Rafał Kijonka (Wiceprezes Izby), Jürg Burri (Ambasador Szwajcarii), dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH (Rektor)