Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Raport 2020 – Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2019 r. wyniosła 236,5 mld USD, co odpowiada 40% polskiego PKB. Zatrudnienie w firmach z kapitałem zagranicznym działających w Polsce na koniec 2018 roku wyniosło prawie 2 mln osób, co oznacza, że inwestor zagraniczny stworzył co szóste miejsce pracy.

Jak wynika z raportu przygotowanego przez International Group of Chambers of Commerce (IGCC), na polskim rynku działa blisko 25 000 zagranicznych przedsiębiorstw ze 107 państw. Najbardziej wpływowi inwestorzy w Polsce pochodzą z Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji.

RAPORT (PL)
RAPORT (EN)