Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Wyniki ankiety dot. wzrostu wynagrodzeń w 2022/2023 w firmach członkowskich

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wynikami ankiety dot. wzrostu wynagrodzeń w firmach członkowskich w 2022 oraz planowanych podwyżek w 2023 roku.

Badanie zostało zrealizowane na przełomie lipca i sierpnia, wzięło w nim udział 50 firm. Ankieta była anonimowa. Wyniki dostępne są pod linkiem: WYNIKI ANKIETY