Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Wyniki ankiety dot. wzrostu wynagrodzeń w 2023/2024

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wynikami ankiety dot. wzrostu wynagrodzeń w firmach członkowskich w 2023 roku oraz planowanych w 2024.
Badanie zostało zrealizowane w marcu 2024, wzięło w nim udział 57 firm członkowskich.

Wyniki (w języku angielskim) dostępne są pod linkiem: WYNIKI