Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Wyniki ankiety: wzrost wynagrodzeń w Q1/2022

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wynikami ankiety dot. wzrostu wynagrodzeń w firmach członkowskich w pierwszym kwartale 2022.

Badanie zostało zrealizowane na przełomie marca i kwietnia, wzięły w nim udział 62 firmy. W ramach ankiety zapytaliśmy również o wzrost wynagrodzeń w 2021 roku.

Wyniki dostępne są pod linkiem: WYNIKI ANKIETY