Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza


SIX Global Services AG S.A.

SIX obsługuje infrastrukturę dla centrów finansowych w Szwajcarii i Hiszpanii, zapewniając w ten sposób przepływ informacji i środków pieniężnych pomiędzy uczestnikami rynku finansowego. SIX oferuje usługi giełdowe, informacje finansowe i usługi bankowe w celu zwiększenia wydajności, jakości i innowacyjności w całym łańcuchu wartości. SIX buduje również infrastrukturę cyfrową na nowe tysiąclecie.


Kraj: Polska
Województwo: mazowieckie
Kod pocztowy: 01-208
Miasto: Warszawa
Ulica: ul. Przyokopowa 26
telefon: +48 532 466 641
e-mail: SIX_Warsaw_Assistants@six-group.com
www: six-group.com
branża: PL - Usługi finansowe / banki / ubezpieczenia