Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza


Data:
02.10.2014, 09:00 - 17:00

W czwartek, 2 października 2014 r. ponad sto aktywnych zawodowo kobiet uczestniczyło w wydarzeniu zatytułowanym „Przywództwo kobiet: perspektywa międzykulturowa”.

Spotkanie zorganizowane zostało we wspólpracy z Francuską Izbą Przemysłowo-Handlową w Polsce (inicjator wydarzenia), Skandynawsko-Polską Izbą Gospodarczą oraz Brytyjsko-Polską Izbę Handlową (BPCC).

W panelu dyskusyjnym moderowanym przez Olgę Kozierowską, autorkę projektu „Sukces pisany szminką”, panie: Joanna Bańkowska, Dyrektor Zarządzająca, BSI Group; Chloe Marchand, Dyrektor Generalna Air France KLM w Polsce; Halina Więckowska, Partner K & L Gates; Wanda Brociek, Dyrektor Generalna Linii Lotniczych SAS w Polsce i Alexandra Bishop, Prezes Zarządu, Novartis Poland podzieliły się z uczestniczkami swoimi osobistymi refleksjami dotyczącymi miejsca i roli kobiet w firmach. Omówione zostały też rozwiązania wspierające rozwój zawodowy kobiet w różnych krajach w Europie oraz w Polsce oraz czynniki decydujące o awansie zawodowym kobiet w międzynarodowych strukturach korporacyjnych.

Następnie eksperci z firmy Piasecka&Żylewicz poprowadzili interaktywną sesję warsztatową poświęconą autoprezentacji i technikom sprzyjającym zapamiętywalności.

Wieczór zakończył koktajl sprzyjający wymianie wizytówek.