Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza


Data:
25.02.2015, 09:00 - 17:00

Economic Outlook 2015

W dniu 25 lutego 2015 odbyło się kolejne spotkanie z serii Economic & HR Outlook 2015. Spotkanie tradycyjnie organizowane było we współopracy z Działem Handlowym Ambasady Austrii.

Podczas spotkania Marcin Diakonowicz (Deloitte) oraz Zbigniew Płaza (Boyden Polska) dyskutowali na temat trendów w ekonomii w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych oraz o kierunkach rozwoju polskiego rynku pracy z punktu widzenia działów HR. Towarzyszący spotkaniu koktajl był okazją do kontynuacji rozmów oraz do networkingu.

Prezentacje ze spotkania dostępne są poniżej.

Dziękujemy ekspertom za merytoryczne przedstawienie tematu.

 

Do pobrania:

1425029159Swiss_Austrian_Economic outlook_24022015MD.pdf