Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza


Data:
26.09.2017, 18:00 - 21:30

Economic Outlook 2018 – Current Trends Impacting Your Business

W dniu 26 września 2017 odbyło się kolejne spotkanie z serii Economic Outlook 2018. Spotkanie tradycyjnie organizowane było we współpracy z Wydziałem Handlowym Ambasady Austrii.

Spotkanie otworzył Pan Jan Czeremcha z firmy Raiffeisen Polbank. Następnie po prezentacji Pana Petera Brezinschek (Raiffeisen Polbank) Economic Outlook for Poland, CEE and the DACH region for 2018 odbyła się dyskusja panelowa z udziałem ekspertów z różnych branży.

Podczas dyskusji, m.in. Marcin Diakonowicz (Deloitte), Marek Szymański (Franke) oraz Zbigniew Płaza (Boyden) dyskutowali na temat trendów w ekonomii i na rynku zadrudnienia w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych.
Towarzyszący spotkaniu koktajl był okazją do kontynuacji rozmów oraz do networkingu.

Serdecznie dziękujemy ekspertom za merytoryczne przedstawienie tematu.