Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza


Data:
27.11.2018, 18:00 - 21:30

Economic Outlook 2019- Current Trends Impacting Your Business

W dniu 27 listopada 2018 odbyło się kolejne spotkanie z serii Economic Outlook 2019. Spotkanie tradycyjnie organizowane było we współpracy z Wydziałem Handlowym Ambasady Austrii.

Konferencję otworzył Pan Bernd Weidensteiner z firmy Commerzbank z prezentacją makroekonomiczną.

Następnie po prezentacji odbył się panel dyskusyjny z udziałem ekspertów z różnych branży.
W dyskusji wzięli udział: Krystyna Boczkowska (Robert Bosch), Marcin Diakonowicz (Deloitte), Marek Kondrat (Mettler Toledo) oraz Zbigniew Płaza (Boyden). Tematami przewodnimi dyskusji były trendy, które zdominują rynek w Polsce w przyszłym roku oraz rynek pracownika.

Towarzyszący spotkaniu koktajl był okazją do kontynuacji rozmów oraz do networkingu.

Serdecznie dziękujemy ekspertom za merytoryczne przedstawienie tematu.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę partnerów konferencji: Boyden, Deloitte oraz mBank, a także uczestnikom spotkania.