Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza


Data:
28.11.2019, 18:00 - 22:00

Economic Outlook

W dniu 28 listopada 2019 odbyło się kolejne spotkanie z serii Economic Outlook 2020. Spotkanie tradycyjnie organizowane było we współpracy z Wydziałem Handlowym Ambasady Austrii.

Konferencję otworzył Ernest Pytlarczyk, Główny Ekonomista z firmy mBank, który opowiedział nam o tym, co przyniesie rok 2020.

Następnie po prezentacji odbył się panel dyskusyjny z udziałem ekspertów z różnych branży.
W dyskusji wzięli udział: Anna Grosiak (Siemens), dr Ewa Łabno-Falęcka (Mercedes-Benz), Zbigniew Płaza (Boyden), Marek Łuczak (Syngenta) oraz Jan Jarmul (Deloitte), który moderował dyskusję. Tematami przewodnimi dyskusji była ekologia, odnawialne źrodła energii, samochody elektryczne i ich wpływ na środowisko, a także rynek pracownika.

Towarzyszący spotkaniu koktajl był okazją do kontynuacji rozmów oraz do networkingu.

Serdecznie dziękujemy ekspertom za ciekawą dyskusję.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę partnerów konferencji: Boyden, Deloitte oraz mBank, a także dziękujemy uczestnikom spotkania.