Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza


Data:
23.04.2015, 09:00 - 12:00

Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu

W dniu 23 kwietnia, po raz szósty, odbyło się Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu. Tym razem zaproszeni przez nas goście dyskutowali na temat “Jak w Polsce leczymy raka? Dostępność nowoczesnego leczenia onkologicznego”.

Podczas spotkania zaprezentowany zostal raport pt. “Dostępność innowacyjnych leków w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii”. Raport przygotwany został przez EY na zlecenie Alivii, Fundacji Onkologicznej Osób Młodych (www.alivia.org.pl), współorganizatora wydarzenia.

Z raportu wynika, że polscy pacjenci mają dostęp do znacznie mniejszej ilości nowoczesnych leków na raka niż chorzy w innych krajach europejskich. Nawet jeśli leki znajdą się na liście, realnie trafiają do dużo niższego niż w UE odsetka potrzebujących pacjentów, a ponadto po znacznie dłuższym niż w innych krajach czasie. Na 30 najszerzej używanych w UE leków na raka w Polsce aż 12 jest
w ogóle niedostępnych (NFZ ich nie refunduje), a tylko 2 leki mogą być przepisywane przez lekarzy według ich uznania.

W dyskusji moderowanej przez red. Jacka Żakowskiego udział wzięli:
• Prof. Francesco de Lorenzo, Prezes Europejskiej Koalicji Chorych na Raka,
• Martina Weiss, Szefowa Działu Zakupów Leków i Usług Medycznych największej szwajcarskiej kasy chorych Helsana,
• Prof. Wiesław Jędrzejczak, Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
• Prof. Cezary Szczylik, Kierownik Kliniki Onkologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym MON Wojskowego Instytutu Medycznego,
• Bartosz Poliński, Prezes Fundacji Alivia.

Pełna wersja ww. raportu dostępna jest pod poniższym linkiem www.alivia.org.pl/raport2015_innowacyjne_leki.pdf

 

 

Do pobrania:

1581421914biuletyn_specjalny_2015_06.pdf