Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza


Data:
14.06.2019, 08:45 - 14:00
http://
http://
http://
http://

Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu

14 czerwca, po raz dziewiąty, Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza razem z Ambasadą Szwajcarii zorganizowała Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu. Konferencja była nt.„W kierunku lepszej opieki zdrowotnej – rola danych uzyskanych w praktyce (RWE)”.

Spotkanie otworzył Ambasador Szwajcarii, Jürg Stephan Burri, który z kolei przekazał głos senatorowi, p. Aleksandrowi Pociej.

Po powitaniu mieliśmy przyjemność wysłuchać prezentacji p. Doris Fiala (członek parlamentu szwajcarskiego, przewodnicząca szwajcarskiej komisji kontroli / nadzoru parlamentarnego, przewodnicząca FDP Women, członek zarządu w Procivis) nt. „Cyfryzacja w sektorze zdrowia: szansa i kwestia zaufania”. Po prezentacji odbył się panel dyskusyjny nt. „e-zdrowie: rola RWE – status quo i przyszłość” z udziałem znakomitych gości:
– Doris Fiala,
– dr Marta Polkowska, Kierownik Działu Refundacji, Wydział Oceny Technologii Medycznych,
– Anna Romańczyk, Główny Specjalista w Departamencie e-zdrowia, Ministerstwo Zdrowia,
– Avi Matan, Novartis Oncology General Manager.

Kolejny panel dyskusyjny poprzedziła prezentacja dr med. Adrian Jaggi (Dyrektor projektu Ehealth w Santésuisse, Swiss Health Insurer Association – Szwajcarskie Stowarzyswzenie Ubezpieczeń Zdrowotnych) nt. : “Real World Data (RWD) – możliwości i wyzwania na podstawie doświadczeń Szwajcarii.”  W drugim panelu dyskusyjnym nt. „RWE – wyzwania i szanse. Uwolnienie potencjału danych i lepsza opieka nad pacjentami” wzięli udział:
– dr med. Adrian Jaggi
– Bartosz Poliński, Prezes Zarządu Fundacji Alivia
– dr inż. Agnieszka Sznyk, Prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju
– Avi Matan, Novartis Oncology General Manager
– Katarzyna Stadnicka, Scientific Director Roche Pharma International Foundation Medicine, Roche Polska
– prof. nadzw. dr hab. n. med. Iwona Ługowska, Kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz, COI Warszawa.

Bardzo dziękujemy Ambasadorowi Szwajcarii za słowo powitalne oraz Ministrowi Zdrowia za patronat nad wydarzeniem, a także panelistom oraz uczestnikom spotkania za udział w Polsko-Szwajcarskim Forum Dialogu.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia oraz materiały prasowe, a także w załączeniu podsumowanie dziewiątej edycji Polsko-Szwajcarskiego Forum Dialogu.

O roli danych uzyskanych w praktyce

Polska – Szwajcaria: jak wyglada system e-zdrowia w tych krajach?

Kluczem do sukcesu przy korzystaniu z informacji w celach medycznych jest cyfryzacja baz danych

 


Wywiad z prelegentami

Do pobrania:

1567417209biuletyn_FINAL.pdf