Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza


Data:
28.05.2014, 09:00 - 17:00

Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu

“Nie musimy wyważać otwartych drzwi” eksperci ds. onkologii debatowali w Sejmie RP o wdrożeniu strategii walki z rakiem i konieczności inicjowania dialogu pomiędzy interesariuszami przed wprowadzeniem zmian.

Jak wdrożyć strategię walki z rakiem? – odpowiedzi na to pytanie poszukiwali eksperci podczas posiedzenia Zespołu Parlamentarnego ds. Onkologii zorganizowanego we współpracy z Polsko-Szwajcarską Izbą Gospodarczą i Polskim Towarzystwem Onkologicznym. Debata dotyczyła wyzwań stojących przed Polską, szwajcarskich doświadczeń w zakresie implementacji reform systemowych i roli dialogu pomiędzy interesariuszami w procesie wprowadzania zmian. Spotkanie, które odbyło się wczoraj w Sejmie RP, zostało zorganizowane w ramach cyklu Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu pod patronatem Ambasady Szwajcarii.

Wdrożenie strategii walki z rakiem to temat priorytetowy niemal we wszystkich krajach świata.

Kluczowym czynnikiem pozwalającym na wypracowanie odpowiednich rozwiązań jest dialog pomiędzy interesariuszami sektora publicznego i prywatnego – eksperci zgromadzeni w Sejmie byli w tej kwestii zgodni. Dyskusje nie mogą być jednak prowadzone post factum. Znacznie bardziej optymalnym podejściem jest inicjowanie rozmów przed wprowadzeniem zmian, co gwarantuje tworzenie regulacji prawnych, które będą adekwatne, zrozumiałe i akceptowalne przez wszystkich interesariuszy. Krajowi i zagraniczni eksperci przekonywali również, że działania naprawcze w Polsce powinny być oparte na dobrych wzorach, ponieważ wiele krajów wdrożyło już strategię walki z rakiem.

Podczas posiedzenia Zespołu Parlamentarnego ds. Onkologii pod przewodnictwem Poseł Alicji Dąbrowskiej prelekcje wygłosiło trzech ekspertów: prof. Jakob Passweg – Prezes Szwajcarskiej Ligi do Walki z Rakiem, ordynator Kliniki Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Bazylei, prof. Jacek Jassem – Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, dr Beat Seiler – Dyrektor medyczny Helsana, największej kasy chorych w Szwajcarii. W spotkaniu udział wziął także Lukas Beglinger, Ambasador Szwajcarii w Polsce.

W celu otrzymania prezentacji ze spotkania prosimy o kontakt z Biurem Izby (22/ 322 76 25)

Do pobrania:

1410342552PosiedzenieZespoluParlamentarnegoOnkologii_Relacjawydarzenia.pdf
15814223572014.pdf