Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza


Data:
17.06.2014, 09:00 - 17:00

Walne

W dniu 17 czerwca 2014 na Walnym Zgromadzeniu Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej w wyniku głosowania przedstawicieli firm członkowskich został utworzony nowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Izby na lata 2014-2016.

Skład Zarządu:
– Marek Szymański (Franke Polska Sp. z o.o) – Prezes
– Alexandra Bishop (Novartis Poland Sp. z o.o.) – Wiceprezes
– Ewa Grenda (Roche Polska Sp. z o.o.) – Wiceprezes
– Michał Ciszak (Syngenta Polska) – Wiceprezes
– Marek Kondrat (Mettler-Toledo Sp. z o.o) – Wiceprezes
– Andrzej Dobrut (Geberit Sp. z o.o.)
– Tomasz Gutowski (Sika Poland Sp. z o.o.)
– Anna Holnicka-Szulc (Credit Suisse Poland Sp. z o.o.)
– Rafał Kijonka (Mensys Group)
– Janusz Petrykowski (ABB Sp. z o.o.)
– Monika Ruggli (GRP Gloor Ruggli Partner)
– Simon Smith (Nestlé Polska S.A.)
– Christian Spichiger (Stadler Rail Group AG)
– Michał Stępień (UBS Kraków)
– Tomasz Tutak (TAT Sp. z o.o.)

Komisja Rewizyjna:
– Andrzej Jeż (Schindler Polska)
– Marcin Diakonowicz (Deloitte Polska)
– Anna Starkowska-Łach (Brugg Rohrsysteme AG)

Dziękujemy firmie UBS Kraków za umożliwienie organizacji spotkania oraz Ambasadorowi Szwajcarii w Polsce Panu Lukasowi Beglingerowi za obecność i słowa powitalne.