Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza


Data:
23.05.2019, 10:30 - 14:00

XXI Walne Zgromadzenie Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej

23 maja odbyło się XXI Walne Zgromadzenie Członków Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej. Gospodarzem była firma ABB.

Dziękujemy Prezesowi ABB, p. Pawłowi Łojszczykowi, za umożliwienie organizacji spotkania. Podziękowania kierujemy również do gościa honorowego spotkania, Pana Ambasadora, Jürg Burri.

Podczas Walnego Zgromadzenia przedstawiono działalność Izby z 2018 r. Był to rok jubileuszowy dwudziestolecia działalności Izby. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem rocznym.

Walne Zgromadzenie uchwaliło program działalności oraz budżet na 2019 r.

Zgromadzeni przegłosowali wniosek Zarządu o podwyższenie składek członkowskich od 2020 r. z uwagi na wzrost kosztów działalności i rosnącą aktywność Izby. Uchwała została przyjęta bez sprzeciwu, a nowy poziom składek będzie obowiązywał od 1 stycznia 2020 r.

Przeprowadzona została również ankieta satysfakcji z członkostwa w Izbie, która została uzupełniona o pytanie dotyczące kierunku rozwoju działalności Izby.

Do pobrania:

1567675354protokół.pdf