Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Fundacja dla Kobiet

Fundacja dla Kobiet powstała w listopadzie 2020 roku z inicjatywy dr Moniki Łukasiewicz.  Fundacja jest członkiem Polsko – Szwajcarskiej Izby Gospodarczej.

Do głównych celów fundacji należą:

a) pomoc psychologiczna, seksuologiczna i socjalna kobietom po przebytym raku piersi;
b) edukacja pacjentek ze zdiagnozowanym rakiem piersi w zakresie dbania o dobrostan psychiczny i fizyczny w trakcie i po zakończeniu leczenia onkologicznego;
c) edukacja kobiet dotycząca menopauzy i wczesnej menopauzy;
d) wspieranie i inicjowanie dialogu między fundacją i organizacjami kobiecymi;
e) wspieranie i inicjowanie dialogu między fundacją i organami zarządzającymi w zakresie możliwości zachowania płodności u pacjentek z rozpoznanym rakiem piersi i innymi chorobami nowotworowymi

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi celami fundacji zawartymi w STATUCIE.

Fundacja przygotowuje obecnie 3 główne projekty, mające na celu wprowadzenie do świadomości społecznej i biznesowej problematyki związanej z sytuacją życiową kobiet po przebytej chorobie raka piersi, podnoszenie kompetencji i świadomości lekarzy, aktywizację zawodową kobiet po leczeniu onkologicznym oraz wsparcie ich dobrostanu psychicznego i fizycznego. Wszystkie projekty zostały zgłoszone do programu SWISSfor:

  1. Oncofertility bez TABU, czyli zachowanie płodności po raku piersi.
  2. OncoMeno, czyli przedwczesna menopuza bez tabu, warsztaty dla firm i  kobiet businessu zwiekszajce swiadomość.
  3. „Zdrowie to business” – kampania wspierająca aktywizację zawodową kobiet po przebytej chorobie raka piersi.

Kontakt:

dr Monika Łukasiewicz
drmonikalukasiewicz@gmail.com
tel. 604269969

Oncofertility bez TABU, czyli zachowanie płodności po raku piersi.
OncoMeno, czyli przedwczesna menopuza bez tabu.
“Zdrowie to biznes”. Kampania informacyjna wspierająca aktywizację kobiet po chorobie nowotworowej piersi