Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

FUNDACJA SWISS IMPACT LEAD

Fundacja Swiss Impact Lead w Warszawie jest organizacją non-profit mającą na celu akcelerację działań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju i wywierających pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko naturalne. Fundacja promuje także zrównoważone finanse i inwestowanie z pozytywnym wpływem. Buduje również pomosty pomiędzy centrami innowacji Europy Środków-Wschodniej i Szwajcarią.

Fundacja aktywnie wspiera rozwój współpracy pomiędzy biznesem i uczelniami wyższymi. Wspiera studentów i młodych przedsiębiorców w budowaniu firm mających pozytywny wpływ, poprzez oferowane szkolenia, doradztwo i mentoring, a także uniwersytety w projektowaniu seminariów w obszarze zrównoważonych finansów, ESG i UN SDGs.

Fundacja realizuje program SIL Certification™ dla impact start-upów, na który składa się:
– zaprojektowanie strategii typu impact
– mentoring ekspertów
– coaching zespołów
– program szkoleniowy.

Zwieńczeniem programu jest pomoc w nawiązaniu współpracy z inwestorami. To pierwszy taki program dla startupów w Polsce. W tym obszarze, fundacja współpracuje strategicznie ze Swiss Impact Lead GmbH w Zurichu.

Więcej na temat fundacji i programu dla impact start-upów:

  1. https://mamstartup.pl/dlaczego-startupy-powinny-zainteresowac-sie-zrownowazonym-rozwojem-i-impact-investing/
  2. https://mamstartup.pl/swiss-impact-lead-otwiera-biuro-w-warszawie-pomoze-rozwinac-skrzydla-startupom-pozytywnego-wplywu/

Link do podstrony Fundacji:
https://swissimpactlead.org 

Zapraszamy Partnerów biznesowych do współpracy – firmy zainteresowane wsparciem edukacji w obszarze zrównoważonego rozwoju i zrównoważonych finansów, oraz chcące się włączyć w innowacyjny program, wspierający start-upy pozytywnego wpływu.

Zapraszamy do kontaktu:
contact@swissimpactlead.org
tel. +48 525 614 246

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/swiss-impact-lead-foundation

Fundacja Swiss Impact Lead – Twój Partner Innowacji i Pozytywnego Wpływu