Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Fundacja Zobacz Mnie

Fundacja ZOBACZ MNIE wspiera chore i niepełnosprawne dzieci. Organizuje międzynarodowe konsultacje, pomaga w kontakcie z zagranicznymi klinikami i specjalistami z całego świata. Fundacja intensywnie rozwija międzynarodową współpracę z zagranicznymi ośrodkami. Przez ostatnie lata działalności Fundacji jej podopieczni zostali skonsultowani z ponad 200 specjalistami z całego świata – nawet z Nowej Zelandii, ale przede wszystkim z USA, Włoch, Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii. Opinie pomocne w walce o życie wydali cenieni lekarze różnych specjalizacji: chirurgii, onkologii, neurochirurgii, transplantologii i genetyki. Na zagraniczne leczenie Fundacja wysłała 20 pacjentów.

Jest również odpowiedzialna za prowadzenie zbiórek na leczenie dzieci i opłacenie kosztów terapii. Czuwa również nad całą logistyką związaną z wielomiesięcznym pobytem za granicą. Jej podopieczni byli i są leczeni między innymi w Szwajcarii, USA, Włoszech i Niemczech.

Strona internetowa Fundacji Zobacz Mnie: https://zobaczmnie.org/

Konsultacje podopiecznych Fundacji ZOBACZ MNIE w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Zurychu