Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Polsko – Szwajcarska Izba Gospodarcza

Izba wraz z firmami członkowskimi i partnerami społecznymi prowadzi działania na rzecz Ukrainy. Dołącz do nas!

C-type Ambulance for Kharkiv
Specialistic first aid kits and hemostatic dressings for Kharkiv
Swisschamber collects money for medical equipment for Ukraine – join us!