Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza
SIX obsługuje infrastrukturę dla centrów finansowych w Szwajcarii i Hiszpanii, zapewniając w ten sposób przepływ informacji i środków pieniężnych pomiędzy uczestnikami rynku finansowego. SIX oferuje usługi giełdowe, informacje finansowe i usługi bankowe w celu zwiększenia wydajności, jakości i innowacyjności w całym łańcuchu wartości. SIX buduje również infrastrukturę cyfrową na nowe tysiąclecie.

Your career at SIX

Aplikuj
Wybrane miasto
Warszawa

SIX is a global Swiss company with two strong home markets: Switzerland and Spain. With offices in 33 locations, we have stood for innovation and stability on the global financial markets since 2008 but our roots go back to the 1930s. SIX provides technical infrastructure and services to banks and other international financial institutions. We run the stock exchanges in Zurich and Spain, offer global clearing and settlement services, sell financial information around the world and provide secure payment solutions to clients in Switzerland. In Warsaw SIX combines Swiss working culture with attractive job opportunities in the world of finance and IT.

Since we opened our office in Poland in 2017, we are continuously growing and hiring. We offer you wide range of career opportunities in the center of Warsaw in a modern office space close to Rondo Daszyńskiego.

You are looking to start a career with potential? SIX invests in bright minds that make the future of financial markets possible. We invest in the ideas, knowledge, and development of our employees. We invest in you!