Polsko-Szwajcarska
Izba Gospodarcza

Finance & Tax Forum: Identyfikacja oraz minimalizowanie ryzyk prawnokarnych zarządu i managementu

Data:
07.02.2023, 10:00 - 11:30

Lokalizacja:
Online

Sprawowanie funkcji zarządczych i menedżerskich w podmiotach gospodarczych wiąże się nie tylko z szerokim zakresem uprawnień z tytułu zajmowanych stanowisk, ale również ryzykiem wynikającym z odpowiedzialności za podejmowane decyzje gospodarcze oraz bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Przepisy karne ustaw jak i samego Kodeksu karnego penalizują różnego rodzaju działania oraz zaniechania, które mogą wiązać się odpowiedzialnością karną i karną skarbową z tytułu funkcji pełnionej w podmiocie gospodarczym.

Dlatego Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza wraz z Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy organizuje 7 lutego bezpłatny webinar z tego zakresu pt.: „Identyfikacja oraz minimalizowanie ryzyk prawnokarnych zarządu i managementu”.

Webinar jest dedykowany m.in.:

  • członkom zarządów podmiotów gospodarczych,

  • osobom pełniącym w podmiotach gospodarczych funkcje kierownicze i menedżerskie,

  • właścicielom podmiotów gospodarczych.


Poruszane zagadnienia:

  1. Czyny zabronione kwalifikowane w wybranych ustawach;

  2. Schemat organizacyjny podmiotów gospodarczych w kontekście odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej;

  3. Ryzyka prawnokarne podmiotów gospodarczych wynikające z odpowiedzialności personalnej ich reprezentantów;

  4. Istota ładu korporacyjnego dla identyfikacji ryzyk prawnokarnych i ich minimalizowania;


Prowadzący:

  • Beata Woch – Partner i Adwokat w Dziale Prawa Karnego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy,

  • Bartosz Gniedziejko – Adwokat w Dziale Prawa Karnego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.


Termin:

  • 7 lutego 2023 r., godz. 10:00-11:30


Rejestracja:

Zachęcamy do rejestracji i wzięcia udziału w webinarze!